top of page

OM OSS

NIHF Region Midts (NIHF R.M.) formål, er å arbeide for ishockeyidrettens utvikling innen regionen og å fremme samarbeidet med og mellom idrettslagene. NIHF R.M. skal bistå Norges Ishockeyforbund i alle spørsmål, som gjelder ishockeyidretten innenfor regionen.
 

Arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 

NIHF R.M. består av alle idrettslag og klubber, som er medlem av Norges Ishockeyforbund innen regionens grenser. NIHF R.M. skal legge til rette for og stimulere til samarbeid mellom disse. For at klubbene skal kunne samarbeide godt og drive rekrutteringsarbeid uten å «tråkke hverandre på tærne», deles Trondheim inn i fem rekrutteringsområder, fordelt på de fem klubbene som driver rekrutteringsarbeid i byen.

 

Inndelingen er retningsgivende for all utadrettet virksomhet klubbene driver, men spillere står selvsagt fritt til å velge klubb etter hva som passer best, med hensyn til tidspunkt og sted.

KONTAKTINFORMASJON

Telefon

E-post

Postadresse

Organisasjonsnummer

Åpningstider

+47 952 49 333
+47 922 04 791

Mandag - Fredag: 08:30-15:30

bottom of page